Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-3960

Novosti

Prvi sastanak

U srijedu 17. veljače 2021. održan je prvi radni sastanak projektnog tima.

Opširnije...

Početak projekta

U ponedjeljak, 15. veljače 2021. godine, započeo je četverogodišnji istraživački projekt naziva Karakterizacija i nadzor sustava kvara šireg dubrovačkog područja - DuFAULT.

Opširnije...

Projekt DuFAULT

 

Naziv projekta: Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-3960

 

Voditelj projekta:  doc. dr. sc. Josip Stipčević (jstipcevic[at]gfz.hr)

Geofizički zavod Andrije Mohorovičića pri Geofizičkom odsjeku

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

 

Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2021. – 15.01.2025.

 

 

Sažetak projekta:

Cilj projekta je istražiti šire dubrovačko područje, jedno od seizmički najaktivnijih područja u Hrvatskoj i jedno od aktivnijih područja u Europi. Postavljanjem guste privremene mreže seizmografa poboljšat će se preciznost lokacija potresa i bolje upoznati seizmičnost područja, zajedno s detaljnom analizom recentne seizmičke aktivnosti i važnih povijesnih potresa. Analize prethodnih geofizičkih i geoloških istraživanja te primjena novih seizmoloških i geoloških metoda, omogućit će upoznavanje rasjednih sustava te stvaranje modela litosfere velike rezolucije i simulaciju potresne trešnje što će ukazati na lokacije s jakom trešnjom i pomoći će u razumijevanju širenja seizmičkih valova kroz ovo područje.

U projektu sudjeluju:

Projekt financira:

Partneri projekta: