Seizmičnost šireg dubrovačkog područja

Uspostavam mreže privremenih seizmoloških postaja Du-Net, ujedno je započelo i prikupljanje podataka potrebnih za praćenje seizmičnosti na širem dubrovačkom području te definiranje nove baze potresa sa znatno manjom magnitudom potpunosti. Podatci neprekidno stižu na glavni server koji se nalazi u Zagrebu na Geofizičkom zavodu Andrije Mohorovičića na Geofizičkom odsjeku PMF-a. Zajedno s podatcima preostalih lokalnih postaja rutinski se obrađuju te koriste prilikom analiza zabilježenih potresa.

Slika 1. Seizmičnost šireg dubrovačkog područja za razdoblje 11.10.2021. do 31.12.2022.
Slika 2. Broj potresa po mjesecima u razdoblju od 11. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine.
Slika 3. Broj potresa po danima u razdoblju od 11. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine.

U razdoblju od 11. listopada 2021. do 31. prosinca 2022. godine ukupno je locirano 10465 potresa od kojih je 4285 potresa lokalne magnitude M < 1.0,  5398 potresa 1.0 ≤ M < 2.0, 720 potresa  2.0 ≤ M < 3.0,  57 potresa  3.0 ≤ M < 4.0, 3 potresa 4.0 ≤ M < 5.0 i 2 potresa M ≥ 5.0. Najjači potres magnitude 6.0 ujedno je i glavni potres serije potresa kod Berkovića koja je započela 22. travnja 2022. u 23 h i 7 min (kratko izvješće o seriji potresa dostupno je u Vijestima HGD-a). Prikaz epicentara potresa na širem dubrovačkom području po danima za prvu godinu prikupljenih podataka možete pogledati na poveznici.

Slika 4. Epicentri potresa u okolici Berkovića za razdoblje nakon početka serije potresa (22.4. - 31.12.2022). Video prikaz prvih tjedan dana serije potresa kod Berkovića možete pogledati na poveznici.