3D model šireg dubrovačkog područja

Preliminarni 3D model (Slika 1.) za šire dubrovačko područje prekriva područje površine 200 km x 120 km i seže do dubine od 60 km. Model čine četiri glavne strukturne jedinice: tzv. sedimentni sloj, gornja i donja kore te plašt. Rezolucija modela iznosi 250 m x 250 m x 250 m i za svaki element dane su vrijednosti brzina P- i S-valova te gustoća sredstva. 3D-vizualizacija modela dostupna je pomoću poslužitelja ParaView Glance (preuzmi pripadajuću datoteku).

Slika 1. Prikaz 3D modela za šire dubrovačko područje. Skala se odnosi na brzine P-valova. 

Debljine pojedinih slojeva te vrijednosti spomenutih parametara u njima (Tablica 1.) definirane su na temelju EPcrust modela (Molinari i Morelli, 2011). Podatci o topografiji preuzeti su preko poslužitelja OpenTopography, a batimetrije preko EMODnet-a.

Tablica 1. Vrijednosti brzina P- (Vp) i S-valova (Vs) te gustoća (ρ) pojedinih slojeva koji čine seizmički 3D model.

  Sedimentni sloj Gornja kora Donja kora Plašt
Vp (km/s) 2.643 – 6.058 6.046 – 6.744 6.666 – 7.886 8.000
Vs (km/s) 1.103 – 3.576 3.571 – 3.880 3.846 – 4.546 4.613
ρ (g/cm3) 2.135 – 2.729 2.727 – 2.897 2.876 – 3.255 3.291

 

Ovaj preliminarni model korišten je u svrhu simulacija:

Slika 2. (Lijevo) Vremenski isječci simulacije Velikog dubrovačkog potresa iz 1667. Skala se odnosi na normiranu vrijednost brzine gibanja tla. (Desno) Opis seizmičkog izvora korištenog u simulaciji.

Daljnji plan je unaprijediti model koristeći već postojeće te novoprikupljene geofizičke i geološke podatke kako bi što realnije odražavao karakteristike sredstva istraživanog područja. Uz takav model, rezultati simulacija bolje će odražavati stvarnu sliku potresnih scenarija i karakteristika trešnje tla na širem dubrovačkom području, posebice u slučajevima vrlo snažnih potresa.