DF02 – Bileća

Privremena seizmološka postaja DF02 smještena je u Bileći, a puštena je u rad 1. studenog 2021.


Seizmometar je postavljen u šahtu ukopanom u tlu. Uz instrument, postaja je opremljena A/D-pretvornikom, GPS-prijemnikom, računalom, autonomnim napajanjem pomoću solarnog panela te opremom za komunikaciju. Podatci se spremaju lokalno na tvrdi disk te približno u realnom vremenu šalju i spremaju na glavnom serveru smještenom u Zagrebu.
Položaj postaje: 42.8778° N, 18.4137° E, 431 m n. v.

Seizmometar: Güralp CMG-T40 (60 s – 100 Hz)
A/D-pretvornik: Güralp, CMG-DM24