STON – Ston

Seizmološka postaja STON nalazi se u Bistrini kod Stona. U radu je od 13. listopada 2003., a postavljena je u sklopu MZO projekta Seizmičnost Hrvatske (voditelj prof. dr. sc. Marijan Herak).

Uz sam seizmometar, postaja je opremljena A/D-pretvornikom, GPS-prijemnikom, računalom, opremom za napajanje i komunikaciju. Podatci se spremaju lokalno na tvrdi disk te približno u realnom vremenu šalju i spremaju na glavnom serveru smještenom u Zagrebu.
Položaj postaje: 42.8716° N, 17.6999° E, 4 m n. v.

Seizmometar: Güralp CMG-40TD (30 s – 50 Hz)
A/D-pretvornik: Güralp CMG-DM24