Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-3960

 • O1: Prikupljanje podataka i uspostava polu-stalne seizmičke mreže

  D1: Uspostavljena istraživačka skupina i kupljena osnovna potrebna oprema (radne stanice, backup-poslužitelj i poslužitelj podataka).

  D2: Uspostavljena seizmička mreža Du-Net i podaci neprekidno stižu do glavnog poslužitelja u Zagrebu. Svi podaci sigurnosno kopirani na dvije odvojene lokacije.

  D3: Prikupljeni postojeći podaci o seizmičnosti i strukturi te napravljen preliminarni regionalni 3D model kore.

  D4: Uspostavljeno kontinuirani monitoring fizikalnih svojstava u kori na području dubrovačkog sustava rasjeda pomoću korelacije seizmičkog nemira i seizmičnosti

  D5: Stvorena nova i ažurirana stara baza potresa sa znatno manjom magnitudom potpunosti. Svi se potresi u bazi podataka relocirani i vremena nailazaka su ažurirana.

 • O2: Novi model građe kore

  D1: Model brzine S vala u kori iz tomografije seizmičkog nemira.

  D2: Napravljen strukturalni model P valova u kori iz postojećih i novoprikupljenih geoloških i geofizičkih podataka.

  D3: Napravljen novi 3D strukturni model koristeći rezultate prethodnih koraka i postojeće geološke i geofizičke podatke.

 • O3: Primjena na scenarije potresne trešnje, potresnu opasnost i tektonsku interpretaciju

  D1: Procijenjena struktura rasjeda i seizmogeni potencijal u dubrovačkoj regiji.

  D2: Scenarij potresne trešnje i simulacija širenja valova koristeći rezultate iz prethodnih koraka.

 • O4: Outreach i budući planovi

  D1: Pripremljen doktorski rad.

  D2: Rezultati projekta predstavljeni na konferenciji/sastanku.

  D3: Podnesena prijava drugim izvorima financiranja.