DF01 - Ljubinje

Privremena seizmološka postaja DF01 smještena je u protugradnoj stanici JP Protivgradne preventive Republike Srpske u Ljubinju, a puštena je u rad 9. listopada 2021.


Seizmometar je postavljen u šahtu ukopanom u tlu. Uz instrument, postaja je opremljena A/D-pretvornikom, GPS-prijemnikom, računalom, autonomnim napajanjem pomoću solarnog panela te opremom za komunikaciju. Podatci se spremaju lokalno na tvrdi disk te približno u realnom vremenu šalju i spremaju na glavnom serveru smještenom u Zagrebu.
Položaj postaje: 42.9345° N, 18.1296° E, 483 m n. v.

Seizmometar: Güralp CMG-T40 (60 s – 100 Hz)
A/D-pretvornik: Güralp CMG-DM24