DF06 - Maranovići

Privremena seizmološka postaja DF06 smještena je u zgradi mjesnog odbora Maranovići na otoku Mljetu, a puštena je u rad 2. ožujka 2023.
Uz sam seizmometar, postaja je opremljena digitizerom, GPS-prijemnikom, opremom za napajanje i komunikaciju. Podatci se spremaju lokalno na tvrdi disk te približno u realnom vremenu šalju i spremaju na glavnom serveru smještenom u Zagrebu.
Položaj postaje: 42.7144° N, 17.6687° E, 145 m n. v.

Seizmometar: Nanometrics Trillium Compact 120 s
A/D-pretvornik: Nanometrics Centaur